Control - kontrola dostępu

 

EWIDENCJA CZASU PRACY

Inaczej zwana "rejestracją czasu pracy" umożliwia kontrolę czasu pracy pracowników. Sama idea jest niezwykle praktyczna, ze względu na swój psychologiczny aspekt, a mianowicie pracownicy, którzy są rozliczani z przepracowanych godzin, są o wiele bardziej punktualni (nie spóźniają się do pracy) i rzetelnie przestrzegają wejść i wyjść z miejsca pracy wiedząc, że są one weryfikowalne przez pracodawcę. Ewidencja czasu pracy niejako siłą rozpędu zmusza do uczciwości względem pracodawcy.

W średnich i dużych przedsiębiorstwach, coraz częściej „papierowa lista obecności” nie sprawdza się. Wady papierowej listy obecności to:

  • jej nieporęczny i nietrwały charakter (np. istnieje możliwość zgubienia kartek z listami obecności),
  • możliwość modyfikacji listy przez osoby do tego niepowołane (lista jest przeważnie ogólnodostępna),
  • pracownik musi codziennie pamiętać, żeby wpisać się na listę,
  • lista taka jest mało dokładna jeśli chodzi o rzeczywisty pomiar czasu pracy.karta magnetyczna

Obecnie do rejestracji czasu wykorzystuje się nowoczesne terminale, które rejestrują wejścia i wyjścia pracowników, ich wyjścia służbowe czy kontrolują dostęp do szczególnie pilnowanych pomieszczeń w firmie. Terminale rejestrujące czas pracy mogą kontrolować go przy pomocy:

  • kart magnetycznych
  • linii papilarnych pracownika
  • wstukania kodu dostęp