Control - kontrola dostępu

 

KONTROLA DOSTĘPU

System kontroli dostępu jest skonstruowany w oparciu o najnowocześniejszą technologię w dziedzinie zabezpieczeń, czyli za pomocą identyfikatorów transponderowych (karty, breloki). W najnowszych tego typu systemach istnieje 64-bitowa możliwość kombinacji kodu, karty nie potrzebują zasilania (są doładowywane energią z czytnika). Istnieje również możliwość odczytywania karty na odległość, co z kolei umożliwia kompletne utajnienie systemu, ponieważ urządzenie można ukryć pod na przykład warstwą tynku, boazerią itd.

  kontroler dostępu

Systemy kontroli dostępu znajdują swoje zastosowanie w:

 •  kontroli dostępu do pomieszczeń, stref, a nawet urządzeń
 •  kontroli ochroniarzy-wartowników
 •  identyfikowania osób, zwierząt, przedmiotów
 •  nadzoru i zapisu procesów technologicznych
 •  możliwość rejestracji czasu pracy za pomocą kart zbliżeniowych

 

Tego typu systemy kontroli dostępu mają zastosowanie w takich obiektach jak między innymi:

 

 • banki
 • hotele
 • urzędy
 • fabryki
 • zakłady pracy
 • magazyny
 • muzea
 • parkingi
 • biura

 

Sposób działania:

Kiedy identyfikatory w formie kart i breloków są zbliżane do czytników, te przekazują odpowiednie informacje (kody) do kontrolera. Kontroler jest wyposażony w pamięć kodów uprawnionych kart. Jeśli kod karty zgadza się z informacjami zawartymi w kontrolerach, wtedy to kontroler otwiera drzwi.

Systemy kontroli dostępu mają budowę modułową, co sprawia że w każdej chwili istnieje możliwość rozbudowy systemu o nowe funkcje.

Kilka właściwości urządzeń kontrolujących dostęp:

 • konfiguracja kontrolera odbywa się z pozycji operatora programu
 • urządzenie odbiera sygnały od czujnika otwarcia drzwi i przycisku dzwonka
 • w bazie danych zapisywane są wszystkie zdarzenia z poszczególnych kontrolerów i aktualizuje czas wyświetlany na kontrolerach