Control - kontrola dostępu

 

POMIAR TEMPERATURY

Pomiar temperatury w przemyśle ma bardzo istotne znaczenie. Umożliwia prawidłową fabrykację produktów przemysłowych i spożywczych. Mierniki służące do pomiaru temperatury mogą być wyposażone w od jednego do kilku kanałów pomiarowych. Każdy poszczególny kanał może być albo rezystancyjny albo prądowo-napięciowy – uzależnone jest to od potrzeb klienta.

 

Typy czujników służące do pomiaru temperatury:

  • na podczerwień
  • igłowo-penetracyjny
  • NTC
  • czujniki rezystancyjne 2 lub 3-przewodowe
  • napięciowe
  • prądowe

 

Pomiar temperatury może odbywać się za pomocą specjalnie do tego stworzonych mierników. Aktualnie istnieje kilka typów mierników zróżnicowanych zewzględu na ilość kanałów pomiarowych. Na rynku dostępne są również przenośne mierniki temperatury z sądą do wbijania. Swego rodzaju miernikiem temperatury jest również zwykły termometr cyfrowy, który wskazuje wewnętrzną i zewnętrzną.temperaturę.

 

Mierniki temperatury doskonale nadają się do pomiaru, alarmowania, a także do retransmisji temperatury, ciśnienia, poziomu wilgotności itd. Współczesne osiągnięcia technologiczne umożliwiają wykonywanie operacji logicznych (np.:dodawanie, pierwiastkowanie, mnożenie) pomiędzy poszczególnymi kanałami. Istnieje również możliwość połączenia miernika z komputerem centralnym.

 

Modułowa budowa mierników pozwala na dowolną rozbudowę urządzenia o nowe systemy programowania, jak i dowolną konfigurację wejść i wyjść.