Control - kontrola dostępu

 

PT100

PT100 jest to nazwa czujników przemysłowych, wykorzystywanych do pomiaru temperatury w różnych dziedzinach techniki:

 

Czujniki tego typu mogą mierzyć i regulować temperaturę następującego typu produktów:

 • mas miękkich (mięso, tłuszcze, wędliny, sery)
 • suchych gazów
 • podczas przepływu cieczy, gazów, mas półpłynnych
 • pomiar różnicy psychrometrycznej temperatur : czujnika suchego i czujnika mokrego. (Zmierzona różnica jest miarą wilgotności względnej. Stosowany głównie do pomiaru wilgotności powietrza w różnych pomieszczeniach technologicznych, na przykład w suszarniach drewna i tytoniu).

Osłona, rękojeść i ostrze czujników mogą być wykonane ze:

 • stali nierdzewnej,
 • stali kwasoodpornej,
 • aluminium,
 • pokryte warstwą teflonu

 

Istnieją również czujniki o niestandardowej budowie jak na przykład:

 • z otworami umożliwiającymi swobodny przepływ gazu wokół elementu pomiarowego, co bardzo zmniejsza bezwładność cieplną czujnika.
 • czujnik z króćcem przesuwanym z gwintem (z jego pomocą mocuje się czujnik na stanowisku pracy)
 • ze sprężynową odgiętką
 • czujniki wyposażone w głowicę przyłączeniową typu MA
 • czujniki wyposażone w głowicę przyłączeniową typu B
 • czujniki, w których elementem pomiarowym jest wymienny wkład wykonany z elementów sprężystych, które zapewniają docisk i kontakt elementu pomiarowego z dnem osłony. Dzięki temu możliwa jest szybka wymiana wkładu bez konieczności rozszczelniania układu i wymontowywania całego czujnika

 

Czujniki tego typu mogą współpracować z termometrem przenośnym.