Control - kontrola dostępu

 

REGULATOR TEMPERATURY

 

Jest to urządzenie regulujące temperaturę w różnych procesach technologicznych za pomocą specjalnych czujników. Czujniki te powinny być umieszczone w różnych miejscach pomieszczenia czy maszyny tak aby w optymalny sposób mieć możliwość zbadania aktualnej temperatury i jej stabilizacji.

 

W standardzie regulatorów temperatury jest możliwość wyboru sposobu działania wyjścia alarmowego, limitowanie sygnału wyjściowego czy też zmianę działania urządzenia z grzania na chłodzeni i na odwrót - w zależności od potrzeb użytkownika.

 

Regulatory temperatury są obecnie powszechnie wykorzystywane w:

  • przemyśle (suszarnie tytoniu; piece do: wypalania, wyżarzania i nawęglania; produkcja browaru; systemy dozowania i podawania; płyty grzejne; paleniska; przetwórnie)
  • mikrobiologi (inkubatory czy chłodziarki, w których potrzebna jest stała temperatura do wyhodowania tkanek czy bakterii)
  • medycynie (inkubatory, komory klimatyczne,sterylizatory)

 

Urządzenie regulujące temperaturę jest często wyposażone w dodatkowe udogodnienia:

  • regulacja temperatury odbywa się w sposób automatyczny, zależnie od wcześniejszych ustawień klienta
  • możliwość ustawienia zwłoki czasowej
  • konfiguracja ustawień zabezpieczona hasłem
  • sterowanie awaryjne
  • kalibracja pomiaru
  • sygnalizacja uszkodzeń i błędów