Control - kontrola dostępu

 

REJESTRATOR CZASU PRACY

Jest to urządzenie za pomocą, którego pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy swoich pracowników. Są różne rodzaje terminali rejestrujących czas pracy.

 

 1. rejestrator na karty magnetyczne
 2. rejestrator biometryczny
 3. rejestrator na kod dostępu

 

 

 

 

Oto zasadnicze funkcje systemu rejestracji czasu pracy:

 • System ten umożliwia ewidencję czasu pracy nawet pięciu tysięcy pracowników,
 • Możliwe jest około 250 punktów ewidencji czasu pracy, czyli miejsc gdzie umiejscowione są rejestratory czasu pracy,
 • System ten jest w pełni zintegrowany z systemem kontroli dostępu,
 • Możliwość pracy off-line i on-line
 • Tworzenie bazy danych o pracownikach z podziałem na poszczególne działy, grupy i stanowiska,
 • Możliwość określenia uprawnień dla każdego pracownika ze względu na strefy dostępu i strefy czasowe
 • Rejestrowanie wszystkich zdarzeń w systemie i możliwość jego wydruku
 • Monitorowanie obecności pracowników i możliwość wydruku listy obecności, a także kontrolowanie pobytu pracowników w strefach ochrony
 • Zestawianie czasu pracy pracowników zgodnie z wybranymi dla nich sposobami obliczania.
 • Możliwość ręcznej korekty zdarzeń RPC przez upoważnioną osobę,
 • Przeglądanie i wydruk zdarzeń z użyciem dowolnych filtrów typu:wyjście, czas, osoba, miejsce z podziałem na poszczególne doby lub na pracowników.